Eyevan 7285 配饰

眼镜品牌 Eyevan 最初创立于 1972 年,当时主要在创始人 Kensuke Ishizu 所在的日本本土市场广为人知,1985 年的扩张使其赢得了全球认可。 当前的品牌名称 Eyevan 7285 代表其对品牌典藏之作富有想象力的重新演绎。 除了重新诠释复古眼镜之外,新设计团队还将包括望远镜、古董工具和日本庙宇建筑在内的各种元素注入当代眼镜风格之中。 该品牌的生产模式也契合了多元化的灵感来源。 坐落于世界领先的眼镜生产之都日本鲭江市,Eyevan 7285 将尖端技术和传统工艺融为一体。 凭借先进的构造方式、定制的钛金属部件和简约美妙的审美眼光,采用各种经典圆形和方形造型的镜框展现出精美雕琢的线条,巧妙地融合了金属和醋酸纤维材质。 这种多样性的工艺过程打造出新旧融合的产品,体现了与众不同的日本传承。

查看全部 Eyevan 7285产品

Eyevan 7285 - 黑色 775 太阳镜

Eyevan 7285

黑色 775 太阳镜

€625

Eyevan 7285 - 金色 539 太阳镜

Eyevan 7285

金色 539 太阳镜

€520

Eyevan 7285 - 银色 & 绿色 717W 太阳镜

Eyevan 7285

银色 & 绿色 717W 太阳镜

€500

Eyevan 7285 - 金色 & 紫色 717W 太阳镜

Eyevan 7285

金色 & 紫色 717W 太阳镜

€500

Eyevan 7285 - 银色 717E 太阳镜

Eyevan 7285

银色 717E 太阳镜

€500

Eyevan 7285 - 黑色 & 金色 717E 太阳镜

Eyevan 7285

黑色 & 金色 717E 太阳镜

€500

Eyevan 7285 - 银色 539 太阳镜

Eyevan 7285

银色 539 太阳镜

€520

Eyevan 7285 - 银色 Epitome 太阳镜

Eyevan 7285

银色 Epitome 太阳镜

€500

Eyevan 7285 - 金色 & 海军蓝 Epitome 太阳镜

Eyevan 7285

金色 & 海军蓝 Epitome 太阳镜

€500

Eyevan 7285 - 黑色 & 金色 Epitome 太阳镜

Eyevan 7285

黑色 & 金色 Epitome 太阳镜

€500

Eyevan 7285 - 金色 & 蓝色 161(52) 太阳镜

Eyevan 7285

金色 & 蓝色 161(52) 太阳镜

€600

Eyevan 7285 - 银色 161(52) 太阳镜

Eyevan 7285

银色 161(52) 太阳镜

€600

Eyevan 7285 - 黑色 329(49) 太阳镜

Eyevan 7285

黑色 329(49) 太阳镜

€660

Eyevan 7285 - 黑色 329(49) 太阳镜

Eyevan 7285

黑色 329(49) 太阳镜

€660

Eyevan 7285 - 黑色 160 太阳镜

Eyevan 7285

黑色 160 太阳镜

€665

Eyevan 7285 - 黑色 & 金色 771 太阳镜

Eyevan 7285

黑色 & 金色 771 太阳镜

€555

Eyevan 7285 - 棕色 771 太阳镜

Eyevan 7285

棕色 771 太阳镜

€555

Eyevan 7285 - 黑色 756 太阳镜

Eyevan 7285

黑色 756 太阳镜

€525

Eyevan 7285 - 金色 & 黑色 717E 太阳镜

Eyevan 7285

金色 & 黑色 717E 太阳镜

€500

Eyevan 7285 - 银色 & 灰色 787(46) 太阳镜

Eyevan 7285

银色 & 灰色 787(46) 太阳镜

€650

Eyevan 7285 - 黑色 728 太阳镜

Eyevan 7285

黑色 728 太阳镜

€490

Eyevan 7285 - 棕色 728 太阳镜

Eyevan 7285

棕色 728 太阳镜

€490

Eyevan 7285 - 银色 & 灰色 Macdougal 太阳镜

Eyevan 7285

银色 & 灰色 Macdougal 太阳镜

€545

Eyevan 7285 - 黑色 & 蓝色 Macdougal 太阳镜

Eyevan 7285

黑色 & 蓝色 Macdougal 太阳镜

€545

Eyevan 7285 - 棕色 Macdougal 太阳镜

Eyevan 7285

棕色 Macdougal 太阳镜

€545

Eyevan 7285 - 银色 & 绿色 762 太阳镜

Eyevan 7285

银色 & 绿色 762 太阳镜

€555

Eyevan 7285 - 玫瑰金色 717W 太阳镜

Eyevan 7285

玫瑰金色 717W 太阳镜

€457.32 €233

Eyevan 7285 - 银色 156 太阳镜

Eyevan 7285

银色 156 太阳镜

€550.02 €363

Eyevan 7285 - 透明 717E 太阳镜

Eyevan 7285

透明 717E 太阳镜

€376.98 €287

Eyevan 7285 - 黑色 Lubin-E 太阳镜

Eyevan 7285

黑色 Lubin-E 太阳镜

€420.24 €219

Eyevan 7285 - 透明 & 银色 717W 太阳镜

Eyevan 7285

透明 & 银色 717W 太阳镜

€376.98 €279

Eyevan 7285 - 玫瑰金色 717E 太阳镜

Eyevan 7285

玫瑰金色 717E 太阳镜

€376.98 €320

Eyevan 7285 - 玫瑰金色 539 太阳镜

Eyevan 7285

玫瑰金色 539 太阳镜

€506.76 €274

Eyevan 7285 - 黑色 762 太阳镜

Eyevan 7285

黑色 762 太阳镜

€550.02 €363

Eyevan 7285 - 透明 762 太阳镜

Eyevan 7285

透明 762 太阳镜

€550.02 €314

Eyevan 7285 - 黄色 Lubin 太阳镜

Eyevan 7285

黄色 Lubin 太阳镜

€420.24 €240

Eyevan 7285 - 玫瑰金色 780 太阳镜

Eyevan 7285

玫瑰金色 780 太阳镜

€432.6 €216

Eyevan 7285 - 黑色 716E 太阳镜

Eyevan 7285

黑色 716E 太阳镜

€463.5 €204

Eyevan 7285 - 黑色 Ruben On 太阳镜

Eyevan 7285

黑色 Ruben On 太阳镜

€562.38 €276

Eyevan 7285 - 蓝色 775 太阳镜

Eyevan 7285

蓝色 775 太阳镜

€618 €328

Eyevan 7285 - 银色 773 太阳镜

Eyevan 7285

银色 773 太阳镜

€673.62 €296

Eyevan 7285 - 黑色 775 太阳镜

Eyevan 7285

黑色 775 太阳镜

€618 €371

Eyevan 7285 - 玳瑁色 728 太阳镜

Eyevan 7285

玳瑁色 728 太阳镜

€475.86 €286

Eyevan 7285 - 玳瑁色 Lubin-E 太阳镜

Eyevan 7285

玳瑁色 Lubin-E 太阳镜

€420.24 €286

Eyevan 7285 - 银色 780 太阳镜

Eyevan 7285

银色 780 太阳镜

€432.6 €260

Eyevan 7285 - 银色 717W 太阳镜

Eyevan 7285

银色 717W 太阳镜

€457.32 €284

Eyevan 7285 - 黑色 319 太阳镜

Eyevan 7285

黑色 319 太阳镜

€543.84 €326

Eyevan 7285 - 玳瑁色 Webb 太阳镜

Eyevan 7285

玳瑁色 Webb 太阳镜

€444.96 €320

Eyevan 7285 - 黑色 Franz 49 太阳镜

Eyevan 7285

黑色 Franz 49 太阳镜

€444.96 €316

Eyevan 7285 - 粉色 765 太阳镜

Eyevan 7285

粉色 765 太阳镜

€673.62 €377

Eyevan 7285 - 驼色 325(49) 太阳镜

Eyevan 7285

驼色 325(49) 太阳镜

€432.6 €346