Fleet Ilya 配饰

夫妻档 Ilya Fleet 和 Resha Sharma 在他们的手工皮革制品中融合时尚和束缚元素。 在俄罗斯接受过马鞍制作培训的 Fleet 将他作为皮匠的技能与 Sharma 的中央圣马丁学院平面设计背景相结合。 枷锁和手铐的元素为手袋和皮革配饰注入活力,使其格外出众。

查看全部 Fleet Ilya产品

Fleet Ilya - 黑色挂袋漆皮腰带

Fleet Ilya

黑色挂袋漆皮腰带

$772.07 $471

Fleet Ilya - 黑色 Restraint 漆皮腰带

Fleet Ilya

黑色 Restraint 漆皮腰带

$616.46 $247

Fleet Ilya - 黑色纤细链条腰带

Fleet Ilya

黑色纤细链条腰带

$532.67 $234