Issey Miyake Men 大衣

传奇日本设计师 Issey Miyake 于 1985 年推出他的男装品牌。 在现任创意总监 Yusuke Takahashi 的引领下,通过运用具有褶裥和其他纹理技术的实验织物,Issey Miyake Men 延续了其同名品牌的创新精神。 除了对于纹理的追求,该品牌还致力于运用以独特工艺塑造的大胆印花图案,另外,它还提供简约风格的成衣产品来作为阐述前卫艺术主张的框架。

查看全部 Issey Miyake Men产品

Issey Miyake Men - 灰色 Micro 塔夫绸大衣

Issey Miyake Men

灰色 Micro 塔夫绸大衣

$2675.3 $1766

Issey Miyake Men - 黑色尼龙塔夫绸大衣

Issey Miyake Men

黑色尼龙塔夫绸大衣

$2088.77 $961